GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU ONLINE

Order by:
orderby
Display:
3G/GPRS Data Logger (Code: G103WM)
Manufacturer: HBQ Technology
Weight: 0.3 Kg
Giám sát áp suất và lưu lượng nước trong các hệ thống ống ngầm, sử dụng công nghệ GPRS/ Internet, hiển thị dữ liệu online trên website.
Manufacturer: HBQ Technology
Weight: 0.3 Kg
Series G4300 Telemetry Module sử dụng 3G/GPRS chuyên dụng cho ứng dụng nông nghiệp thông minh.
Manufacturer: HBQ Technology
Weight: 0.3 Kg
Series G4500 SmartLog hỗ trợ nhiều chuẩn WIFI/GPRS/Bluetooth/ Zigbee/LoRaWAN chuyên dụng cho ứng dụng nông nghiệp thông minh.
Copyright www.webdesigner-profi.de